Vuoden 2020 vuosikokous ja sukuseuran tapaaminen pidetttin poikkeuksellisesti etäyhteyden avulla syyskuussa 2020.

Vuosikokouksen asiat saatiin käsiteltyä ja kuulumisia vaihdettiin ”linjoilla”.

Vuoden 2021 tapahtumia suunniteltiin aluvasti mutta pandemian tilannetta on edelleen seurattava tarkasti ja kokoontumiset järjestettävä tilanteen mukaan.

Vuoden 2021 alussa on jo järjestetty kaksi kertaa Tupa-iltoja Teamsin-kokouksina ja seuraava Tupa-ilta on maaliskuussa.