Tervetuloa Vuosalmen Juvoset -sukuseuran sivuille!

Sukuseuramme perustettiin Hämeenkoskella 12.4.2003. Perustamisen tarkoituksena oli, kuten sääntömme sanovat, ”selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa”.

Seuran toiminta pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään (edelleenkin suoraa sääntöjen mukaan)

  • järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, sekä muuta virkistystoimintaa
  • keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta
  • selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä suvun vaiheiden selvitystyössä sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsentensä tietoon
  • harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa

Jäseniä seurallamme on tätä kirjoitettaessa noin kahdeksankymmentä henkeä. Toimintamme on ollut aktiivista. Olemme pitäneet kokouksia vuosittain, osanottajina ovat olleet jäsenistöstä ainakin puolet, joskus enemmän. Vuosikokouksemme olemme pyrkineet järjestämään Etelä-Suomessa, yleensä Hämeessä. Seura on ottanut osaa Vuosalmen matkoihin, ja jäsenistöstä hyvin moni on tehnyt omaehtoisia retkiä sukunsa vanhoille asuinsijoille jo pitkään. Seuran nimi, ”Vuosalmen Juvoset” pyrkii, paitsi tuomaan esille suvun karjalaiset juuret, myös erottumaan omaksi sukuyhteisökseen.

Seuran jäsenmaksu on vain 20,00 euroa aikuiselta ja alle kahdeksantoistavuotiaat voivat liittyä seuraan ilmaiseksi.

Näiden Internet-sivujen tarkoituksena on parantaa seuran tunnettuutta ja edistää jäsenkunnan keskinäistä tiedonvaihtoa kaikenlaisissa seuran toimintaan liittyvissä asioissa. Seuratkaa ahkerasti sivujamme, tarkoituksenamme on tulevaisuudessa saada valokuvia yms. materiaalia kaikkien katsottavaksi.

Yhteistyöterveisin puheenjohtaja,

Marjatta Pikkarainen